30 C
Bien Hoa, VN
Thứ Hai, 24-07-2017

Thứ Hai, ngày 24/7. “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Người đáp:  Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna.”(Mt 12,38)

Ngày 24 Tháng Bảy

Ngày 24 Tháng Bảy   “Trong Giáo Hội của Chúa Giêsu, chúng ta là những viên đá sống động, và Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta...

ĐẾN MÀ XEM

Hội Dòng Chầu Thay Giáo Phận…

THÁNH THỂ-SUỐI NGUỒN LÒNG THƯƠNG XÓT Chúa Nhật 23/07/2017. Được sự phân công của GP. Xuân Lộc, Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể chầu thay Giáo...

THÁNH THỂ

GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 25-26)

LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì? Chương 3. Thánh Thể Là Lời Cảm Tạ. + Câu 25 - Thánh Thể là lời...

NIỀM VUI TIN MỪNG

Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên, Năm A

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC.  - Kn 12, 13,16-19; Mt 13, 24-43. Thiên Chúa là Tình Yêu! Một trong những phương thức tuyệt vời...

Kính Nhớ Mẹ Marguerite Guillot

Ngày 7 Tháng 7 Kính Nhớ Mẹ Marguerite Guillot Tổng Quyền Tiên Khởi Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể  + Cùng Với Mẹ Marguerite, chúng ta dâng lời...

Giờ chầu Thánh Thể chúa nhật XVII thường niên-năm A

*Hát: Kinh Chúa Thánh Thần-Đọc Kinh Tin-Cậy-Mến *Đặt Mình Thánh *Hát: Thờ lạy Chúa, giờ đây…  (Thinh lặng giây lát) TÔN THỜ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng...

Bài mới nhất

Xem nhiều nhất