29 C
Bien Hoa, VN
Chủ Nhật, 24-09-2017

Ngày 19 Tháng Chín

Ngày 19 Tháng Chín   “Lạy Chúa, Đức Tin của con kêu lên tới Chúa. Chính Ngài đã trao ban cho con Đức Tin ấy;...

Ngày 18 Tháng Chín

Ngày 18 Tháng Chín   “Tâm hồn chúng con sẽ luôn khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa; vì Chúa đã tạo dựng...

Ngày 17 Tháng Chín

Ngày 17 Tháng Chín   “Không có ai mà lại không mong muốn có được niềm vui; cũng vậy, chẳng có ai mà lại không...

Ngày 16 Tháng Chín

Ngày 16 Tháng Chín   “Lạy Chúa, chúng con phải tìm kiếm Ngài như thế nào đây? Vì lạy Thiên Chúa của con, khi chúng con...

Ngày 15 Tháng Chín

Ngày 15 Tháng Chín       “Đức thanh tịnh là ơn riêng Chúa ban; thiếu đức này tôi chỉ làm điều ngược lại với sự trong trắng. Để...

Ngày 14 Tháng Chín

Ngày 14 Tháng Chín    “khi trò chuyện tránh tỏ ra mình thông thái, không tự bào chữa cho hành động của mình, luôn xác nhận thái...

Ngày 13 Tháng Chín

Ngày 13 Tháng Chín       “Học chỉ vì mục đích làm sáng danh Chúa, rạng danh Hội thánh, cứu rỗi các linh hồn, không vì hư danh...

Ngày 12 Tháng Chín

Ngày 12 Tháng Chín      “Không bao giờ nghĩ tới hoặc vận động để nhận chức vụ cao, vừa có danh tiếng, vừa nhiều bổng lộc, trái...

Ngày 11 Tháng Chín

Ngày 11 Tháng Chín   “ Ngoài khiêm nhường và thanh tịnh, ta cần luôn tiến về đức tính làm mẹ các nhân đức là đức ái;...

Ngày 10 Tháng Chín

Ngày 10 Tháng Chín     “Tích cực bảo toàn hoa huệ khiết trinh, kiểm soát tình cảm, đặc biệt mắt xem, đừng nhìn thẳng vào mặt người...